Arbejdsskade

Advokatkontoret Bjørst bistår i arbejdsskadesager med hjælp og rådgivning omkring udfyldelse af skemaer, indhenter nødvendigt materiale fra sundhedsvæsenet, og vi bistår i kontakten til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, skal det anmeldes til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan være:

Anmeldelse af en arbejdsskade gælder også, hvis du selv er skyld i ulykken.

I mange tilfælde anmelder din arbejdsgiver selv din arbejdsskade. Hvis dette ikke sker, skal du selv sørge for at give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked om din arbejdsskade.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er den myndighed som træffer afgørelser i arbejdsskadesagerne og vurderer om du har krav på godtgørelse og/eller erstatning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pligt til at indhente oplysninger i din sag, så de kan træffe afgørelse om du har krav på erstatning/godtgørelse eller ej. I nogle tilfælde er der behov for at supplere disse oplysninger, samt sikre at der er det nødvendige samspil mellem de forskellige aktører som er involveret i din sag, eksempelvis kommunen og egen læge.

Advokatkontoret Bjørst bistår i arbejdsskadesager med hjælp og rådgivning omkring udfyldelse af skemaer, indhenter nødvendigt materiale fra sundhedsvæsenet, og vi bistår i kontakten til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen. Afgørelser fra Ankestyrelsen kan indbringes for domstolene.

Vi har stor erfaring med at føre sager mod Ankestyrelsen i sager, hvor skadelidte ikke er enig i afgørelsen fra Ankestyrelsen.

Hvis du vil vide mere om hvad du kan opnå i erstatning, kan du læse mere herom på ”erstatning”.

Hvis der er en anden som er skyld i din arbejdsskade, kan du have krav på erstatning.