20.06.2014

Ankestyrelsen underkendes vedrørende rotator cuff lidelse.

Københavns Byret den den 20. juni 2014 dømt Ankestyrelsen til at anerkende, at en skulderlidelse i form af rotator cuff syndrom er en erhvervssygdom.

Skadelidte havde arbejdet som portør og haft repetitive og kraftfulde skulderbevælgelser og statiske løft på mere end 60 grader.

Retslægerådet var delt i spørgsmålet i spørgsmålet om, hvorvidt det var sandsynligt at arbejdet havde indebåret tilstrækkelig belastning til at kunne udløse rotator cuff lidelsen.

Retten lagde vægt på arbejdets karakter og den læge i Retslægerådet, som havde fundet at arbejdet havde været tilstrækkeligt belastende og pålagde Ankestyrelsen at anerkende lidelsen som en erhvervssygdom.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg