Hoved- og underentreprenør ansvarlige for flyvende stilladsplade

Københavns Byret har den 3. maj 2022 afsagt dom i en erstatningssag, hvor en fodgænger blev ramt af en fra et stillads faldende tyverisikringsplade.

Der var udtaget stævning mod bygherre, hoved- og underentreprenør.

Skadelidte blev i forbindelse med en gåtur ramt af en tyverisikringsplade, som løsrev sig fra et stillads under kraftigt blæsevejr.

Under sagen kom det frem, at det var tredje gang på cirka 1 måned, der var faldet tyverisikringsplader af det pågældende stillads i forbindelse med kraftig blæst. Bygherren, hovedentreprenøren og stilladsfirmaet var alle bekendt med disse hændelser.

Stilladsfirmaet havde tilset stilladset tidligere på ulykkesdagen, da der blev varslet op til stormende kuling.

Københavns Byret lagde vægt på at stilladsfirmaet og hovedentreprenøren vidste, at der ved 2 tidligere lejligheder var faldet plader af stilladset, og at der på ulykkesdagen var varslet større vindstyrke end ved de 2 tidligere lejligheder.

Under henvisning hertil fandt Københavns Byret, at bygherren og hovedentreprenøren havde handlet culpøst ved alene at have tilset stilladset om formiddagen, selvom vindstyrken tiltog i løbet af dagen.

Retten lagde tillige vægt på at det havde været påregneligt, at nedfaldende plader ville kunne ramme personer, der færdedes på Rådhuspladsen.

Kommunen havde som bygherre ikke handlet ansvarspådragende.