Arbejdsgiver ansvarlig for anonym fejl 16.10.2018

Arbejdsgiver ansvarlig for anonym fejl

Retten i Holstebro har den 16. oktober 2018 pålagt arbejdsgiver ansvaret for, at en medarbejder der klippede græs blev ramt af et stykke metal, som blev slynget op.

Medarbejdere havde blandt andet til opgave at klippe græs med en klipper, der var monteret på en mindre traktor.

På virksomheden anvendtes bl.a. svejsetråd og under græsklipningen blev medarbejderen ramt at et stykke svejsetråd, som borede sig ind i medarbejderens halshvirvelsøjle.

Undersøgelser efter ulykken viste, at metalstykket var slynget op af den roterende klipper, som var monteret på traktoren.

Retten lagde til grund, at andre medarbejdere eller folk der handlede på vegne virksomheden havde efterladt svejsetråden, som blev anvendt flere steder på virksomheden i forbindelse med produktionen. Der var skriftlige retningslinjer om, at man skulle rydde op efter sig.

Retten lagde derfor til grund, at arealet ikke var behørigt renholdt og pålagde virksomheden ansvar.

Retten fandt endvidere, at skadelidte havde været under lægelig behandling frem til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf afgørelse om méngraden, hvorfor skadelidte havde krav på svie- og smertegodtgørelse frem til afgørelsestidspunktet.

Se dommen her

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg