12.02.2020

Arbejdsgiver ansvarlig for manglende effektive værnemidler

Vestre Landsret har den 12. februar 2020 stadfæstet en dom fra Retten i Holstebro om ansvar over for en ansat der blev ramt af stykke metal under klipning af græs, men med en anden begrundelse.

Den ansatte havde blandt andet til opgave at klippe græs med en slagleklipper, som er en kraftig græsklipper som også klipper mindre buske, der var monteret på en mindre traktor. Ved leveringen fravalgte arbejdsgiver at få traktoren leveret med førerhus.

På virksomheden anvendtes bl.a. svejsetråd og under græsklipningen blev den ansatte ramt at et stykke svejsetråd på ca. 1 centimeter, som blev slynget op mod den ansatte, penetrerede arbejdsdragt umiddelbart under beskyttelseshjelmens visir, fortsatte ind gennem nedre del af halsen og satte sig fast i halshvirvelsøjlen.

Undersøgelser efter ulykken viste, at metalstykket var slynget op af den roterende klipper, som var monteret på traktoren ved at længere stykke svejsetråd havde viklet sig om rotor og slået mod rotorens metalkant, hvorved et mindre stykke var slået af og slynget mod den ansatte.

Byretten lagde til grund, at andre medarbejdere eller folk der handlede på vegne virksomheden havde efterladt svejsetråden, som blev anvendt flere steder på virksomheden i forbindelse med produktionen. Der var skriftlige retningslinjer om, at man skulle rydde op efter sig, hvilket virksomheden hæftede for.

Landsretten lagde til grund, at de ledende medarbejdere ikke forud for ulykken i tilstrækkelig grad havde interesseret sig for, om slagleklipperen sikkerhedsmæssigt var egnet til den påtænkte brug hos virksomheden. Den ansattes nærmeste chefer deltog således ikke i instruktionen fra leverandøren, og der blev ikke spurgt ind til, om slagleklipperen, der ikke havde et påmonteret førerhus eller lignende form for beskyttende visir, kunne håndtere blandt andet svejsetråd, som blev anvendt flere steder på virksomhedens arealer.

Landsretten lagde endvidere til grund, at det ikke kunne være virksomheden ubekendt, at der blev anvendt svejsetråde i produktionen og i nærheden af hvor der blev klippet græs, og at virksomheden derfor burde have stillet effektive værnemidler til rådighed for den konkrete opgave, og pålagde virksomheden erstatningsansvar.

Både for byret og landsret var der spørgsmål om retten til godtgørelse for svie og smerte. Der var krævet godtgørelse for svie og smerte med halv takstmæssig takst i ca. 1,5 år frem til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf afgørelse om varigt mén.

Både byret og landsret fandt den ansatte berettiget til godtgørelse for svie og smerte også i den periode på 1,5 år, hvor han arbejdede delvist.

Vestre Landsrets dom af 12. februar 2020

Retten i Holstebro af 16. oktober 2018

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg