17.01.2015

Arbejdsgiver ansvarlig for ansat fik forbrændinger ved kraftig kortslutning

Retten i Lyngby har den 16. januar 2015 pålagt arbejdsgiver ansvar for, at en elektriker under arbejde med udskiftning af el-tavle fik forbrændinger, da en kortslutning medførte, at der opstod en lysbue som ramte elektrikeren.

Det skete af og til, at der blev arbejdet uden at strømmen var taget. Strømmen kunne have været taget på nærmeste transformatorstation. Arbejdsgiver mente at arbejdet havde været udført korrekt, og at det ikke havde været nødvendigt med instruktion.

Da instruktion ikke var givet og ulykken ikke var sket, hvis der var arbejdet uden spænding på anlægget, lagde retten til grund, at arbejdsgiver havde pådraget sig erstatningsansvar.

 

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg