14.08.2015

Arbejdsgiver ansvarlig for erhvervssygdom

Retten i Kolding fandt den 10. august 2015 en virksomhed erstatningsansvarlig for at en medarbejder udvikledede tennisalbue.

Medarbejderen havde tappet flydende sæbe på plastikdunke. Plastikdunkene vejede mellem 1 kg. og 5 kg. Efter tapningen blev dunkene pakket i papkasser.

Medarbejderen udviklede tennisalbue som følge af mange ensidige og gentagne bevægelser. Medarbejderen havde klaget over smerter i armene.

Erhvervssygdommen var anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Virksomheden havde foretaget forskellige forbedringer af arbejdspladsen efter at være pålagt erstatningsansvar for en kollega ved samme pakkelinie 3 år tidligere. Forbedringerne var foretaget i samarbejde med rådgivende ingeniør og fysioterapeut fra firma med speciale i ergonomiforbedringer.

Der var ingen andre kolleger, som havde oplevet gener ved pakkelinien.

Retten fandt virksomheden erstatningsansvarlig, som følge af medarbejderens klager, idet retten fandt at virksomheden – som følge af at de tidligere var dømt erstatningsansvarlige for en lignende skade – havde pligt til at sikre sig, at medarbejderen ændrede arbejdsmetode.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg