08.01.2016

Arbejdsgiver ansvarlig for glideskade på byggeplads

Vestre Landsret afsagde den 5. januar 2016 dom om ansvar efter en ulykke, hvor en ansat gled på en skråning, mens han skubbede en trillebør.

Det måtte lægges til grund, at skråningen var glat som følge af vejrforholdene og at den havde været benyttet som adgangsvej af de ansatte.

Arbejdsgiver gjorde gældende, at skråningen ikke var så stejl som den ansatte påstod, ligesom den ansatte kunne have gået en anden vej, hvor der hele vejen var køreplader.

Landsretten pålagde arbejdsgiver ansvar og udtalte:

Der påhviler efter almindelige erstatningsretlige regler en arbejdsgiver en særlig pligt til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på områder, der anvendes under udførelsen af arbejdet.

Da det samtidig måtte lægges til grund, at arbejdsgiver var klar over der var problemer med snerydning og at de ansatte anvendte skråningen som adgangsvej pålagdes arbejdsgiveren ansvar.