25.02.2015

Arbejdsgiver ansvarlig for skade som følge af aflæsningssteds uforsvarlige indretning

Retten i Århus har den 24. februar 2015 pålagt arbejdsgiver ansvar for chaufførs skade, da der skete en ulykke på aflæsningsstedet.

Chaufføren skulle læsse varer af ved et supermarked. Tilkørselsrampen var mere stejl end de øvrige aflæsningssteder, hvor chaufføren læssede af. Arbejdsgiveren havde tidligere bedt supermarkedet om at få udbedret aflæsningsforholdene, hvilket dog først skete efter ulykken var sket.

Ved ulykken rullede et bur af og chaufføren greb i refleks ud efter buret, hvorved han fik en skade i skulderen.

Retten pålagde arbejdsgiveren ansvar og udtalte, at selvom chaufføren var erfaren burde der have været givet instruktion og være ført tilsyn, således at arbejdet kunne udføres på en farefri måde.

Selvom chaufføren burde have ladet buret rulle ud over kanten blev erstatningen ikke nedsat på grund af egen skyld.

Selvom der var forudbestående lidelser og degenerative forandringer i skulderen ikke skyldtes ulykken udtalte retten, at ulykken havde medført, at de forudbestående lidelser blev symptomgivende og at da det således var ulykken der udløste symptomerne, var der årsagssammenhæng mellem ulykken og sygeperioden.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg