Arbejdsgiver ansvarlig for tagdækkers fald fra bukkestillads

Retten i Holstebro har den 29. november 2022 afsagt dom i en arbejdsskadesag om en tagdækkers fald fra et bukkestillads, hvor der var anlagt sag mod arbejdsgiver og det tømrerfirma, der havde opstillet stilladset.

Nyheden er opdateret den 8. december 2022, da dommen er anket.

I forbindelse med en tagentreprise var en tagdækker i færd med at brænde tagpap på et parcelhus. Arbejdet foregik fra et bukkestillads med en højde på i hvert fald 2.6 meter. Tagdækkeren, som gik baglæns mens han udførte arbejdsopgaven, faldt ud over stilladsets ende, da der ikke var rækværk på.

Stilladset var opstillet af en tømrervirksomhed, som havde entreret med tagdækkerfirmaet. Tømrervirksomhedens ansatte havde arbejdet på stilladset før tagdækkerne.

Det var uomtvistet, at der på ulykkestidspunktet manglede rækværk for enden, men både arbejdsgiver og tømrervirksomheden mente, at der tidligere – herunder da stilladset blev ”overdraget” til tagdækkerne – havde været rækværk.

Arbejdsgiver forklarede, at han havde besigtiget arbejdsstedet, inden hans ansatte iværksatte arbejdet, men at han ikke efterfølgende havde ført tilsyn på stedet, selvom arbejdet foregik over flere dage.

Retten fandt, at arbejdsgiver havde forsømt sin pligt til at sikre, at arbejdsstedet var forsvarligt indrettet. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at det var en anden virksomhed, der havde opstillet stilladset, da arbejdsgiver havde en selvstændig pligt til at sikre sig, at stedet var forsvarligt indrettet.

Tømrervirksomheden blev frifundet, da det ikke blev fundet bevist, at stilladset også i sin oprindelige form havde manglet rækværk. Det blev ej heller fundet bevist, at ansatte fra tømrervirksomheden var blevet gjort bekendt med det manglende rækværk.

Dommen er anket.