03.07.2018

Arbejdsgiver ansvarlig for ulykken hvor ansat fik klemt fod under manuel håndtering

Københavns Byret har den 3. juli 2018 pålagt arbejdsgiver ansvar ved arbejdsulykke, hvor en ansat fik klemt sin fod under en tung vindueskvist, da den ansatte skulle dreje kvisten med håndkraft sammen med en kollega.

Ulykken skete, da en støttefod som støttede vindueskvisten, væltede. Vindueskvisten var bygget færdigt på stedet og skulle flyttes med truck, men da andet materiel stod i vejen for at truckens gafler kunne komme ind under vindueskvisten, valgte den ansatte og hans kollega at dreje kvisten med håndkraft.

Kollegaen var formand i en anden afdeling, men fungerede i praksis også som formand i den ansattes afdeling.

Retten fandt det var bevist, at vindueskvisten kunne have været flyttet med truck, hvis der forinden var fjernet noget materiel først, at kollegaen i praksis fungerede som formand, og at til trods for instruktion om flytning med truck skete det af og til, at vindueskviste blev flyttet med håndkraft fordi der kun var én truck til rådighed. På den baggrund fandt retten, at der var ført utilstrækkeligt tilsyn med, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Se byretsdommen her