16.07.2021

Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst

Retten i Esbjerg har den 14. juli 2021 afsagt dom i en arbejdsskade, hvor en tømrer kom til skade under arbejdet, da han fik kvæstet sin hånd i forbindelse med at en kollega anvendte en teleskoplæsser.

En tømrerlærling kom til skade under arbejde med at transportere kasserede vinduer ud af en bygning i anden sals højde. Medarbejderen skulle sammen med en ældre lærling lægge de kasserede vinduer på en palle, der blev løftet ind gennem vinduesåbningen med en teleskoplæsser. Når pallen var blevet læsset, blev den løftet ud gennem vinduet og ned på jorden.

Medarbejderen fik sin hånd i klemme mellem pallen og murværket, da han ville rette på pallen, idet denne havde retning mod murværket. Det blev under retssagen forklaret, at den ældre medarbejder, der førte teleskoplæsseren,  havde haft store problemer med at ramme vinduesåbningen, og at han flere gange havde lavet skader på murværket.

Retten fandt det bevist, at medarbejderen var blevet instrueret om ikke at røre ved pallen, når den var i bevægelse. Retten anførte, at medarbejderen havde bevisbyrden for, at pallen ikke havde været i bevægelse, da han rakte ud efter den. Denne bevisbyrde var ikke løftet, idet der var afvigende forklaringer herom. Retten fandt derfor, at medarbejderen havde handlet instruktionsstridigt, da han rakte ud efter pallen.

Henset til at der tidligere var sket sammenstød mellem pallen og murværket, fandt retten imidlertid at det havde været en naturlig refleksmæssig handling, at medarbejderen rakte ud efter pallen for at undgå endnu et sammenstød. Retten fandt endvidere, at medarbejderens handlemåde havde været påregnelig for arbejdsgiveren, og at der derfor var et ansvarsgrundlag.

Retten fandt dog også at medarbejderen med sin adfærd havde udvist en sådan egen skyld, at erstatningen skulle nedsættes med 1/3.

Byrettens dom

Kontaktperson: Rasmus Dammark Pedersen