26.06.2020

Arbejdsgiver havde ikke tilrettelagt arbejde på et tag sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig

Retten i Hillerød har den 22. juni 2020 afsagt dom i en sag en ansat havde anlagt mod sin arbejdsgiver med påstand om erstatning.

Den ansatte skulle montere et 170 kg. tungt vindue på et tag med en kollega.

Den ansatte havde ikke monteret sådanne vinduer før – modsat kollegaen. Den ansatte havde ikke modtaget instruktion i monteringen af de pågældende vinduer.

Vinduet tippede ned over den ansatte i forbindelse med monteringen.

Retten fandt ikke, at arbejdsgiver havde tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte burde have modtaget instruktion i monteringen.

Retten fandt endvidere, at der var årsagssammenhæng til muskelømhed hos den ansatte, men ikke til øvrige lidelser og gener den ansatte klagede over efter ulykken.

Da retten fandt, at det var de øvrige lidelser – og ikke muskelømheden – der var årsag til sygemeldingen blev arbejdsgiveren frifundet.

Se dommen her: Hillerød 22.6.2020

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg