16.06.2021

Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket)

Retten i Nykøbing Falster har den 16. juni 2021 frifundet en arbejdsgiver for en nyansats fald under opstigning fra en ca. 60 cm. dybt muffehul.

En medarbejder kom til skade under arbejde som stikvagt, som bestod i fejlfinding ved strømsvigt. Arbejdet gik ud på at rekvirere gravefirma til at frilægge strømkabler og fejlsøge på kablerne. En sådan udgravning hvor kablerne var fritlagte kaldtes et muffehul.

Den ansatte har tidligere arbejdet ved dybe huller hvor adgangen til muffehullet skete via stiger. De muffehuller som den nyansatte skulle arbejde med og arbejdede med, da ulykken skete var kun ca. 60 cm dybe.

Da den ansatte skulle op fra det ca. 60 dybe muffehul satte han af halvvejs oppe af hullet på den let skrånende grusside og ville træde op. Hans fod skred imidlertid i gruset, hvorved han slog sit knæ ind i kanten.

Der var ikke givet instruktion og under hovedforhandlingen forklarede arbejdsgiver, at den ansatte blot kunne have sat sig på asfalten (som var våd og fedtet) og svinget benene op eller udført arbejdet siddende på kanten.

Arbejdsgiver blev frifundet, idet retten ikke fandt instruktion og tilsyn nødvendigt, idet opgaven var simpel og ukompliceret.

Dommen er anket.

Byretsdommen

Kontaktperson: Rasmus Dammark Pedersen