14.03.2016

Arbejdsgiver pålagt ansvar for glideulykke

Vestre Landsret har den 10. marts 2016 afsagt dom i en arbejdsskadesag, hvor en ansat vægter faldt under en rundering på et areal på Esbjerg Havn.

Vægteren faldt på en vej, hvor Esbjerg Havn havde renholdningspligten.

Både vægterens arbejdsgiver og Esbjerg Havn var påstået ansvarlige for ulykken.

Arbejdsgiveren blev dømt, men Esbjerg Havn blev frifundet. Byretten var nået frem til samme resultat.

Om arbejdsgiveren udtaler landsretten:

Skadelidtes arbejde indebar, at han flere gange hver nat skulle forlade sin bil og gå hen til en nøgleboks for at betjene porten ind til det område, som han fra sin bil skulle føre opsyn med. Uanset at der var sne og glat føre, hvor skadelidte skulle færdes til fods, og at arbejdsgiveren ifølge bl.a. vidnet x’s forklaring var bekendt hermed, havde arbejdsgiveren ikke stillet skridsikkert fodtøj til rådighed for ham eller på anden måde truffet foranstaltninger til forebyggelse af faldskader, f.eks. ved at sørge for, at strækningen fra bilen til nøgleboksen blev gruset. Det kan ikke tillægges betydning, at skadelidte ifølge sin forklaring for byretten på uheldstidspunktet var iført vandrestøvler, idet der ikke foreligger nærmere oplysninger om disse støvlers skridsikkerhed i isglat føre.
Det tiltrædes på denne baggrund og i øvrigt af de grunde som byretten har anført, herunder om manglende instruktion, at arbejdsgiveren ikke har tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at arbejdsgiveren derfor er erstatningsansvarlig i anledning af skadelidtes fald og de deraf følgende skader.

Om Esbjerg Havn udtaler landsretten:

Uheldet skete på en grusbelagt vej uden for porten til et område på Esbjerg Havn, hvor der var meget lidt trafik. Vidne y fra lejeren, der havde lejet det pågældende område og videreudlejet det til fremlejer, har således forklaret, at pladsen for dem lå i vinterhi, og at vindmøllesites generelt går i stå om vinteren, idet der ikke bliver opført vindmøller i januar/februar.
Det er ikke bevist, at Esbjerg Havn vidste eller burde have vidst, at fremlejer havde antaget arbejdsgiver til at føre opsyn med pladsen, og at der derfor jævnligt ankom vagtbiler, hvor føreren var nødt til at stå ud af bilen og gå hen til nøgleskabet for at åbne porten.
Det kan på denne baggrund ikke bebrejdes Esbjerg Havn, at den i sin vinterberedskabsplan, der var blevet offentliggjort i lokalavisen og på havnens hjemmeside, af ressourcemæssige grunde havde valgt ikke at udføre glatførebekæmpelse i dette område. Esbjerg Havn har dermed ikke handlet ansvarspådragende, og det tiltrædes derfor, at Esbjerg Havn er blevet frifundet som sket.

 

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg