28.10.2015

Arbejdsgiver pålagt ansvar for lavt loftshøjde på trods af Arbejdstilsynet efter ikke havde bemærkninger til indretningen

Københavns Byret afsagde den 26. oktober 2015 dom i en sag, der var anlagt mod Nationalmuseet af en ansat, som under arbejdet slog hovedet op i en forsænkning i et gangareal.

Den ansatte skulle som led i sit arbejde sørge for, at et museumslokale var tomt for gæster og slog under færden på gangareal i Børnenes Museum hovedet op i en bjælke, som gik tværs over et gangareal i en så lav højde, at den ansatte skulle bukke hovedet for at passere under bjælken.

Under sagens forberedelse blev der stillet spørgsmål til Arbejdstilsynet om forsvarligheden af indretningen på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet besigtigede skadestedet i forbindelse med besvarelse af spørgsmålene. På besigtigelsestidspunktet var bjælken blevet polstret for at undgå skade, hvis de ansatte slog hovedet mod bjælken. Arbejdstilsynet havde ikke bemærkninger til indretningen og fandt ikke at der var forhold under besigtigelsen, der gav anledning til påbud eller vejledning.

Retten fandt til trods herfor efter bevisførelsen, at indretningen var uforsvarlig og at arbejdsgiveren var opmærksom på, at indretningen gav problemer. Da Nationalmuseet ikke havde polstret den lave døråbning, som var årsag til ulykken fandtes museet erstatningsansvarlig.

 

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg