24.07.2016

Arbejdsgiveransvar – fiskeskipper

Retten i Holstebro afsagde den 15. juli 2016 deldom om ansvar i forbindelse med en ulykke, hvor en fisker fik kvæstet sin hånd, da hånden blev ramt af en klampe, der blev revet løs bjergning af et rejetrawl under fiskeri.

Årsagen til at fiskeren blev ramt af klampen var, at en indhalerline ikke var frigjort var en klampe inden fiskeskipperen begyndte at hale indhalerlinen.

Selvom de nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken ikke kunne klarlægges fuldstændigt og selv fiskeren havde 35 års erfaring pålagde retten fiskeskipperen ansvar og udtalte blandt andet:

Uddrag fra rettens begrundelse:

…  Retten finder at fiskeskipperen burde have afventet et klartegn fra fiskeren, eller at fiskeren var af vejen, inden han begyndte at hale indhalerlinen. …

Dommen er anket