03.06.2004

Arbejdsskade – ikke fradrag i erstatningskravet for ferie.

Højesteret har den 3. juni 2004 afsagt om en principiel dom om, hvorvidt der skal foretages fradrag for ikke-afholdt ferie i opgørelse af krav på tabt arbejdsfortjeneste.

En ansat var den 20. april 1998 udsat for en arbejdsulykke i forbindelse med sit arbejde hos en arbejdsgiver og var sygemeldt i perioden fra den 20. april til den 2. november 1998. Arbejdsgiveren udbetalte den ansatte feriegodtgørelse for 18 feriedage vedrørende perioden fra den 2. maj 1998 til den 30. september 1998.

Arbejdsgiveren afviste at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for 18 dage i perioden fra den 2. maj 1998 til den 30. september 1998 under henvisning til, at den ansatte havde modtaget feriegodtgørelse for 18 dage, som ikke har kunnet afholdes på grund af sygdom.

Højesteret fastslog, at efter den dagældende feriebekendtgørelse havde feriegodtgørelsen i denne situation karakter af en godtgørelse for den manglende afholdelse af ferie og den ansatte derfor ikke var afskåret fra erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hele sygdomsperioden. Højesteret gav derfor den ansatte medhold.

Landsretten havde frifundet arbejdsgiveren for kravet.