Bjørst og Rosberg & Haug flytter sammen

Bjørst Advokatfirma og Rosberg & Haug Advokater flytter sammen.

Med virkning fra september 2014 vil Bjørst Advokatfirma få fælles adresse med Rosberg & Haug Advokater i Christian IX’s Gade 10, 3. sal i København.

Det har været et fælles ønske fra begge firmaers side at kunne styrke fagligheden, og det nye samarbejde vil indebære, at mulighederne for fortsat at kunne servicere klienterne på et højt fagligt niveau forbedres.

Der er ikke tale om en fusion, idet begge firmaer fortsætter som selvstændige firmaer med de respektive firmanavne, telefonnumre og emailadresser.

De to firmaer ser frem til fremover at kunne betjene klienterne fra den fælles adresse.

Vi ønsker alle en god sommer !

Bjørst Advokatfirma og Rosberg & Haug Advokater