24.03.2014

Bortvisning af medarbejder uberettiget

Den 21. marts 2014 afsagde Vestre Landsret dom om bortvisning af ansat.

Den ansatte var blevet bortvist af arbejdsgiveren, idet arbejdsgiver påstod, at en mulighedserklæring ikke var nået frem.

Den ansattes læge påstod, at mulighedserklæringen var blevet faxet frem, men kunne ikke dokumentere det ved en telefaxrapport.

Efter udskrifter fra teleudbydere, vidneforklaring fra lægesekretæren og syn og skøn over afsendende og modtagende telefax fandt Vestre Landsret det bevist, at mulighedserklæringen var fremsendt pr. fax. Byretten var nået frem til det modsatte resultat og havde frifundet arbejdsgiveren.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg