06.01.2020

Erhvervsskole frifundet efter øjenskade

Retten i Odense afsagde en 6. januar 2020 dom i en sag en lærling havde anlagt mod den erhvervsskole, hvor en del af hans uddannelsesforløb som tømrerlærling foregik.

Lærlingen kom til skade i forbindelse med han anvendte en pladesaks til at klippe i zink i forbindelse med et undervisningsprojekt, hvor han fremstillede en skotrende.

Under klipningen sprang et lille stykke afklippet zink op i øjet på ham, hvorved han fik en øjenskade.

Der var ikke pålæg om at anvende beskyttelsesbriller. Der anvendtes alene beskyttelsesbriller når der var undervisning i anvendelse af farlige maskiner.

Retten lagde til grund, at skolen havde samme forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen som en arbejdsgiver.

Sædvanligvis faldt det afklippede nedad og retten fandt ulykken så usædvanligt, at der ikke forinden burde være sket instruktion i anvendelse af briller, ligesom tilsynet havde været tilstrækkeligt.

Der var alene tale om et svie- og smertegodtgørelseskrav på 8.200 kr., da skaden var anerkendt som en arbejdsskade.

Se dommen her

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg