30.12.2015

Erstatningsansvar for S-togskollision

Højesteret har i en dom af 30. december 2015 stadfæstet en dom fra Østre Landsret, der fastslog, at Banedanmark var erstatningsansvarlig overfor bl.a. en lokomotivfører i forbindelse med en togulykke der fandt sted tæt på Lyngby Station i februar 2005.

Højesteret lagde – i lighed med landsretten – vægt på, at ulykken skete på en strækning, hvor signalerne var af afgørende sikkerhedsmæssig betydning (fordi strækningen ikke var udstyret med det HKT-sikkerhedssystem, som på det meste af S-togsnettet sikrer mod kollisioner) og signalerne var behæftet med en række fejl og mangler, som var en væsentlig medvirkende årsag til kollisionen.

Højesteret var også enig i med landsretten i, at erstatningen skulle nedsættes med halvdelen, fordi der også var begået fejl af lokomotivføreren. Der blev navnlig anført, at lokomotivføreren havde haft anledning til at fremføre toget med særlig lav hastighed på grund lav temperatur og sne.

 

Kontaktperson: Christian Riewe