26.04.2018

Erstatningsansvar for skade ombord på fiskefartøj

Højesteret har den 26. april 2018 pålagt en fiskeskipper ansvaret for en ulykke, der overgik en fisker ombord på et fiskefartøj i forbindelse med indhaling af et trawl.

Den 23. april 2014 kom en ansat til skade ombord på en bomtrawler, hvor han var forhyret som fisker. Skadelidte fik kvæstet sin hånd alvorligt, da et spil blev aktiveret og skadelidte blev ramt på hånden.

Sagen for Højesteret vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var erstatningsansvar for fiskeskipperen, som aktiverede spillet.

Under fiskeriet gik trawleren på grund, hvorfor trawlene skulle bjærges. Under denne proces skulle skadelidte frigøre en indhalerline i bagbordsside. En kollega skulle samtidig frigøre en indhalerline i styrbordsside. Fiskeskipperen havde alene udsyn til styrbord.

Retten i Holstebro, havde i en dom afsagt den 15. juli 2016 fastslået, at der var erstatningsansvar. Vestre Landsret frifandt fiskeskipperen i en dom afsagt den 22. maj 2017.

Højesteret udtalte blandt andet i præmisserne:

Efter kollegaens og skadelidtes forklaringer lægges det til grund, at fiskeskipperen normalt først aktiverede spillet for at hale trawlet ind, når skadelidte – efter at have klargjort indhalerlinen – var gået op i stævnen. Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at fiskeskipperen aktiverede spillet uden at have fået klarmelding fra skadelidte og uden på anden måde at have sikret sig, at skadelidte havde afsluttet sin arbejdsproces og ikke længere befandt sig tæt på den klampe, som knækkede ved aktivering af spillet.

Højesteret finder på den anførte baggrund, at fiskeskipperen har handlet ansvarspådragende ved ikke at have gjort tilstrækkeligt for at sikre sig, at indhalingen kunne ske uden risiko for skadelidte.

Se Højesterets dom her

Se Vestre Landsrets dom her

Se byrettens dom her

Kontaktperson: Peter Giersing