15.04.2017

Fiskeskipper ansvarlig for fiskers håndskade

Retten i Holstebro har den 10. april 2017 afsagt dom i en sag, hvor en fisker kom til skade i en arbejdsulykke, da han fik læderet sin hånd under arbejde.

Sagen handlede om en fisker, som på sin anden tur kom til skade, da han få klemt fingrene i forbindelse med at holder fast i et reb.

Retten lagde til grund, at arbejdsgiveren havde tilsidesat sine forpligtelser til at give instruktion og føre tilsyn og bemærkede, at der var tale om en ikke helt ufarlig arbejdsplads.

Retten fandt at fiskeren havde krav på tabt arbejdsfortjeneste frem til udløb af ansættelseskontrakt, men ikke yderligere, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kort tid efter traf afgørelse om, at der ikke var noget erhvervsevnetab.

Se dommen her: Holstebro 10.4.2017