05.10.2016

Forsikringsselskaber solidarisk ansvarlige for 2 færdselsuheld

Østre Landsret tilkendegav efter hovedforhandling den 4. oktober 2016, at Københavns Byrets dom af 18. marts 2014 om solidarisk ansvar for skadelidtes gener ville blive stadfæstet, hvis der skulle afsiges dom.

En ung bilist blev i 2005 påkørt i et voldsomt trafikuheld, som ALKA forsikring anerkendte erstatningsansvaret for.

Han arbejdede i de næste par år med skånehensyn og var kun syg i få perioder.

I 2007 blev han påkørt bag fra, men med meget lav hastighed. Alm Brand forsikring anerkendte ansvaret efter uheldet. Efter dette færdselsuheld var han kortvarigt syg, men måtte efter 6 uger sygemelde sig igen. Han kom aldrig tilbage på arbejdsmarkedet.

Før de 2 færdselsuheld havde bilisten været involveret i et større færdselsuheld i 2003 og herudover i 4 mindre færdselsuheld.

Ingen af forsikringsselskaberne ville anerkende at der var årsagssammenhæng mellem ulykkerne og sygeperioderne eller det erhvervsevnetab, der fastsattes efter uheldet i 2007.

Københavns Byret dømte ALKA forsikring til at betale erstatning efter uheldet i 2005 og ALKA forsikring og Alm Brand forsikring in solidum til at betale erstatning for sygeperioder og erhvervsevnetabet efter uheldet i 2007. I det indbyrdes forhold blev ALKA forsikring, som var ansvarlig for det første og mest voldsomme uheld pålagt at bære 2/3 af erstatningen.

Efter Østre Landsrets mundtlige tilkendegivelse om, at dommen ville blive stadfæstet hævede begge forsikringsselskaber deres respektive anker.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg