Forsikringsselskabers grundløse klager til Ankestyrelsen nedsætter skadelidtes erstatningskrav

Vestre Landsret har den 30. juni 2014 afsagt dom i en sag efter erstatningsansvarsloven vedrørende opgørelsen af et differencekrav på erhvervsevnetab.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt differencekravet skulle opgøres på tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse eller på tidspunktet for Ankestyrelsens afgørelse.

Byretten var nået frem til, at i de tilfælde, hvor Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, skulle differencekravet opgøres på tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Landsretten nåede frem til det modsatte resultat, idet man udtalte, at differencekravet først kan opgøres, når der foreligger en endelig afgørelse. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kan ikke anses for endelig i de tilfælde, hvor den er påklaget. Heller ikke selv om Ankestyrelsen stadfæster Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Landsrettens afgørelse betyder, at den skadelidte får mindre i erstatning og at et forsikringsselskab kan spekulere i grundløse klager til Ankestyrelsen for at minimere erstatningen.