08.11.2021

Grundejer og rådgiver ikke ansvarlig for skadelidtes faldulykke

Østre Landsret har i dom af 8. november 2021 frifundet grundejer og rådgiver i forbindelse med en ulykke, hvor en skadelidte trådte ned i et brøndhul, da dækslet han trådte på vippede.

Ved ulykken bar den skadelidte sammen med en kollega en træramme. Den skadelidte trådte på brønddækslet, som vippede, hvorved han trådte ned i brønden og fik en knæskade.

Dækslet var mangelfuldt.

Inden kravet blev rejst ophørte entreprenørens forsikrings dækning på grund af konkurs. Der var derfor kun rejst krav mod byggeherren, som var grundejeren, og mod rådgiveren.

Byretten frifandt grundejer og rådgiver, som følge af at der var udvist tilstrækkelig agtpågivenhed og tilsyn i forbindelse med færdigmeldingen af arbejdet og fordi dækslets mangelfuldhed ikke kunne konstateres ved almindelig visuel inspektion.

Landsretten stadfæstede dommen.

Se Østre Landsrets dom her

Se byrettens dom her

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg