15.11.2017

Højesteret fastlægger størrelsen af godtgørelse efter arbejdstidsdirektivet

Højesteret har i den dom den 14. november 2017 fastlagt standardtakster for godtgørelse efter arbejdstidsdirektivet.

3F har ført en sag ved Højesteret og fået fastlagt takster for godtgørelser efter arbejdstidsdirektivet.

Højesteret anfører i dommen, at udgangspunktet vil være en godtgørelse på 25.000 kr.

Godtgørelsen kan være mindre eller ingen godtgørelse, hvis overskridelsen er bagatelagtig eller at der i øvrigt er tale om en enkeltstående, tilfældig eller undskyldelig overskridelse, og arbejdsgiveren straks har taget skridt til at undgå gentagelser.

Godtgørelsen kan være større og op til 50.000 kr., hvis overskridelsen af 48-timers grænsen har et meget betydeligt omfang eller i øvrigt er foregået i flere eller længere perioder. Det kan også tale for at udmåle en godtgørelse på over 25.000 kr., hvis lønmodtager en har fået pålæg om at arbejde ud over 48-timers grænsen, eller arbejdsgiveren har truet med afskedigelse, hvis lønmodtageren ikke ville udføre sådant arbejde. Det samme gælder, hvis lønmodtageren ikke har fået betaling for overarbejdet.

I ganske særlige tilfælde, f.eks. hvis der foreligger flere forskellige skærpende omstændigheder, kan der udmåles en godtgørelse på over 50.000 kr.

Se dommen