03.11.2015

Højesteret underkender Arbejdsskadestyrelsen

Højesteret har i dag den 3. november 2015 afsagt dom, hvor Arbejdsskadestyrelsens revurdering af tidligere vejledende udtalelse er blevet underkendt.

Ved en trafikulykke – som også var en arbejdsskade – i 2004 udtalte Arbejdsskadestyrelsen i 2007 i en vejledende udtalelse, at erhvervsevnen var nedsat med 90% og at de 45% skyldtes ulykken.

Efter anmodning fra forsikringsselskabet afgav Arbejdsskadestyrelsen i 2012 en ny udtalelse og fandt, at erhvervsevnetabet nu kun var 15%, selvom grundlaget var identisk med det der havde ligget til grund for udtalelsen fra 2007.

Efterfølgende udtalelser fra Retslægerådet støttede ikke Arbejdsskadestyrelsens ændrede vurdering.

Landsretten var nået frem til, at forsikringsselskabet var bundet af tidligere tilsagn om at betale 45%, som dog ikke var accepteret af skadelidte.

Højesteret fandt, at forsikringsselskabet ikke var bundet af tidligere tilsagn.

Højesteret fandt videre, at der ikke havde været grundlag for, at Arbejdsskadestyrelsen havde ændret sin vurdering fra 45% til 15%, og forsikringsselskabet blev derfor pålagt at betale erhvervsevnetabserstatning på 45%.

 

Kontaktperson: Christian Riewe