02.10.2015

Ikke ansvar for arbejdsgiver efter ulykke, hvor ansat fik knæk i ryggen ved løft af kasse.

Vestre Landsret frifandt arbejdsgiver den 30. september 2015 efter en ulykke, hvor en ansat fik et knæk i ryggen i forbindelse med løft af en kasse.

Den ansatte arbejdede på et lager og løftede under arbejdet en kasse som stod på en palle. Der var mange kasser på lageret, hvor der stod kasser på. På grund af trange pladsforhold ramte kassen en anden kasse og den ansatte fik overbalance, hvorved hun fik et knæk i ryggen.

I lægejournalerne i perioden efter ulykken blev der ikke anført noget om hvad der var sket udover at den ansatte havde fået ondt i ryggen en specifik formiddag. Den pågældende formiddag havde den ansatte været på arbejde på lageret. Først et halvt år efter ulykken i forbindelse med afskedigelse blev ulykken anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen med en beskrivelse af hændelsesforløbet.

På den baggrund fandt landsretten ikke fornødent grundlag for at fastlægge hændelsesforløbet og dermed heller ikke, at årsagen til rygsmerterne skyldtes uforsvarlige arbejdsforhold, hvorfor arbejdsgiver blev frifundet.

Dommen var en ændring af byrettens dom, som havde pålagt arbejdsgiver erstatningsansvar.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg