02.09.2003

Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl – bevisbyrde.

Kommunen havde efter afbrydelse af et revalideringsforløb undladt at følge op på sagen i ca. 2 år. Dette udgjorde en overtrædelse af kommunens opfølgningspligt efter lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Retten fandt, at det ikke kunne udelukkes, at der kunne have været iværksat en anden revalideringsplan for revalidenden. Den bevisusikkerhed, der var med hensyn til om der kunne have været iværksat en anden revalideringsplan, kom således kommunen til skade.

Kommunen havde herved pådraget sig et erstatningsansvar over for revalidenden. Erstatningen blev udmålt til et beløb svarende til dagpengesatsen, idet revalidenden i revalideringsydelse ville have modtaget dette beløb.