Landsretten frifandt arbejdsgiver for ansvar ved chaufførs knæskade

Vestre Landrets har den 29. oktober 2021 frifundet en arbejdsgiver for ansvar efter en ulykke, hvor en chauffør fik en knæskade, da han kravlede ned fra en lastbil efter en fastsurringsopgave.

Sagen angik en arbejdsulykke opstået i forbindelse med, at en erfaren chauffør, sammen med en lærling, skulle lægge et net henover en container, som stod placeret på jorden. Det var ubestridt, at containeren var overfyldt med stykker af træ, hvilket vanskeliggjorde arbejdsopgaven.

Ulykken opstod i forbindelse med at chaufføren skulle stige ned fra lastbilens bagende, som han havde anvendt til at stå på, så han – sammen med lærlingen, som stod på den eneste stige, der var til rådighed – kunne lægge net henover containeren.

Byretten fandt, at den pågældende arbejdsopgave var af simpel og rutinepræget karakter, samt at arbejdsgiver havde stillet et forsvarligt hjælpemiddel i form af en stige til rådighed for udførelsen af opgaven.

På denne baggrund fandt byretten, at der ikke kunne stilles særlige krav til arbejdsgiver om særlig instruktion eller kontrol af arbejdets udførelse, heller ikke i en situation, hvor arbejdet blev udført af to personer.

Endvidere fandt byretten det ikke bevist, at arbejdsgiver ikke havde overholdt sine forpligtigelser til at sikre at arbejdet kunne udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Byretten frifandt herefter arbejdsgiveren.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med samme begrundelse.