01.03.2015

Nye kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer

Kapitalisering anvendes når en erstatning for tab af erhvervsevne bliver udbetalt som et engangsbeløb i stedet for en løbende erstatning.

Arbejdsskadestyrelsen har hidtil fastsat kapitaliseringsfaktorer højere for kvinder end for mænd, fordi kvinder har en højere gennemsnitslevealder.

EU-domstolen har den 3. september 2014 afsagt en dom om fortolkning af direktiv 79/7, om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring.

Derfor har Arbejdsskadestyrelsen pr. 1. marts 2015 ændret kapitaliseringsfaktorerne så der ikke gøres forskel på kvinder og mænd.

Se mere her