28.05.2018

Plejehjem ikke ansvarlig for medarbejders rygskade

Vestre Landsret afsagde den 23. maj 2018 dom i en ankesag, hvor en medarbejder ansat i køkkenet fik en rygskade efter at have løftet på en beboer.

Skadelidte var ansat i køkkenet og opdagede tilfældigvis, at en beboer var faldet i en elevator, hvorfor skadelidte med hjælp fra en pedel hjalp beboeren op. Den ansatte fik herved en skade i ryggen.

Plejehjemmet blev dømt i byretten ud fra en betragtning om, at plejehjemmet måtte regne med at en sådan situation ville opstå, hvorfor der var anledning til at give instruktion i løfteteknik.

Landsretten frifandt plejehjemmet, da den ansattes handling nok var af medmenneskelig karakter, men da den ansatte handlede udover eget kompetenceområde og da landsretten vurderede at beboere oftest ville falde på steder hvor skadelidte ikke kom, var der ikke anledning til at skadelidte skulle have haft særlig instruktion i løfteteknik.

Se Vestre Landsrets dom her

Se byrettens dom her

Kontaktperson: Christian Riewe