08.07.2020

Produktionsvirksomhed havde ikke indrettet arbejdspladsen sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Retten i Glostrup har den 7. juli 2020 afsagt dom om ansvarsgrundlaget ved en ulykke, hvor en lagermedarbejder faldt ned fra et rullebånd.

En lagermedarbejder kom til skade med sin højre fod, idet hun – efter at være trådt op på et rullebånd for at løsne en palle, der havde sat sig fast – trådte ned fra rullebåndet.

Med 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar blev der udtaget stævning mod produktionsvirksomheden.

Retten lagde til grund, at problemer med fastkørte bånd løstes ved – og ofte kun kunne løses ved – at den medarbejder, der havde ansvaret for at båndet kørte, trådte op på båndet for at løsne de paller eller kasser, der havde sat sig fast, samt at ledelsen hos virksomheden var bekendt med, at den omhandlende procedure var sædvanlig procedure.

På denne baggrund fandt retten, at den konkret anvendte fremgangsmåde var uforsvarlig, hvorfor virksomheden efter arbejdsmiljølovgivningen havde tilsidesat sin forpligtigelse til at sikre,  at arbejdet var tilrettelagt og arbejdsstedet var indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig, samt at virksomheden havde forsømt sin pligt til at føre effektivt tilsyn med arbejdets udførelse.

Retten fandt endvidere, at det faktum, at der muligvis havde været en elefantfod et sted i virksomhedens lokaler, ikke kunne føre til et andet resultat. Retten bemærkede i den forbindelse, at det måtte lægges til grund, at der generelt var en forventning til medarbejderne om, at problemer med fastkørte bånd løstes hurtigt.

Produktionsvirksomheden blev herefter fundet erstatningsansvarlig overfor lagermedarbejderen i anledning af arbejdsulykken.

I forhold til spørgsmålet om årsagssammenhæng fandt retten, at sygefraværet var udløst  af arbejdsulykken, samt at skaden i højre fod, havde medvirket til sygeforløbet, hvorfor der forelå årsagssammenhæng mellem ulykken og det fremsatte erstatningskrav.

Retten i Glostrup 7.7.2020

Dommen er anket til Østre Landsret.

Kontaktperson: Louise Frændemark