Svie- og smertegodtgørelse frem til ménafgørelse

Retten i Holstebro tilkendte i dom af 30. januar 2015 en skadelidte svie- og smertegodtgørelse frem til tidspunktet, hvor Arbejdsskadestyrelsen fastsatte méngraden.

Tvisten i sagen var, hvorvidt den skadelidte kunne betragtes som værende “syg” i erstatningsansvarslovens forstand efter det tidspunkt, hvor en speciallæge konstaterede, at der ikke var yderligere behandlingstiltag. Efter dette tidspunkt havde den skadelidte fortsat smerter i form af hovedpine og konsulterede en hovedpineklinik for smerterne.

Retten fandt, at den skadelidte fortsat kunne betragtes som værende syg og tilkendte svie- og smertegodtgørelse til maksimumbeløbet, da der endnu ikke på det tidspunkt var truffet afgørelse om varigt mén.