Tabt arbejdsfortjeneste i en arbejdsskadesag forfalder løbende

Højesteret har den 22. marts 2022 stadfæstet en dom fra Vestre Landsret, hvorefter krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forfalder løbende og dermed også bliver rentebærende løbende som kravet fremsættes.

Dette gælder uanset om der er truffet afgørelser af arbejdsskademyndighederne og uanset der alene er truffet midlertidige afgørelser om erhvervsevnetab af arbejdsskademyndighederne.

Det var derfor uberettiget at forsikringsselskabet havde standset betalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste under anbringende af, at forsikringsselskabet risikerede at komme til at betale for meget erstatning, hvis arbejdsskademyndighederne senere traf afgørelser med tilbagevirkende kraft.

Link til Højesterets hjemmeside, hvor dommene kan læses