Tilbage

Tag: arbejdsskadesikringsloven

Ulykke under transport til arbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven 10.02.2021 Ulykke under transport til arbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen 11.01.2021 Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet 01.04.2019 Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet Principiel dom om erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven og modregning efter arbejdsskadesikringsloven 30.08.2018 Principiel dom om erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven og modregning efter arbejdsskadesikringsloven Ankestyrelsen frifundet – ikke arbejdsskade. Fortolkning af U.2014.452H. 02.07.2015 Ankestyrelsen frifundet – ikke arbejdsskade. Fortolkning af U.2014.452H. Arbejdsgiver ansvarlig for tungt løft 06.06.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for tungt løft Ankestyrelsen havde ikke løftet bevisbyrde for nedsættelse af méngrad 16.04.2012 Ankestyrelsen havde ikke løftet bevisbyrde for nedsættelse af méngrad Ikke forældelse af erstatningskrav. 08.01.2012 Ikke forældelse af erstatningskrav. Højesteret underkender krav om diagnose 19.08.2010 Højesteret underkender krav om diagnose Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse 18.11.2009 Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse