Tilbage

Tag: Retslægerådet

Årsagssammenhæng – kronisk smertesyndrom 20.05.2016 Årsagssammenhæng – kronisk smertesyndrom Læssested ansvarlig for chaufførs ulykke. Efterfølgende videoovervågning ikke tillagt betydning. 15.05.2014 Læssested ansvarlig for chaufførs ulykke. Efterfølgende videoovervågning ikke tillagt betydning. Arbejdsgiver ansvarlig for ansats lænderyglidelse 15.05.2013 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats lænderyglidelse Spørgsmål om funktionsevne kunne ikke stilles til Retslægerådet 14.05.2013 Spørgsmål om funktionsevne kunne ikke stilles til Retslægerådet Ankestyrelsen pålagt at anerkende en arbejdsulykke 12.02.2013 Ankestyrelsen pålagt at anerkende en arbejdsulykke