Sager vi har ført

Ansættelsesbevis – godtgørelse ved ansættelse på under 1 måned.

Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl – bevisbyrde.

Arbejdsskadeerstatning – forældelse

Ryglidelse – senfølger – årsagssammenhæng

Arbejdsskade – ansvar og årsagssammenhæng

Principiel højesteretsdom om erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven

Arbejdsskade – årsagssammenhæng og forældelse