Sager vi har ført

Tabt arbejdsfortjeneste i en arbejdsskadesag forfalder løbende

Erstatningsnævnet skulle anerkende krav på tabt arbejdsfortjeneste

Grundejer og rådgiver ikke ansvarlig for skadelidtes faldulykke

Landsretten frifandt arbejdsgiver for ansvar ved chaufførs knæskade

Arbejdsgiver ikke ansvarlig for tømrers fald fra tag

Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Ikke indtrædelsesret i midlertidig erhvervsevnetabsydelse

Psykisk indirekte skade ikke erstatningsberettiget

Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst

Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket)

Krav ikke fremsat for sent over for Erstatningsnævnet

Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet.

Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk

Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse

Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse

Tabt arbejdsfortjeneste indtil AES udtalelse – ikke erstatning i mulig ferieperiode (anket)

Fra 0 procent til 60 procent erhvervsevnetab

Ulykke under transport til arbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen

EAL beløb pr. 1. januar 2021