Sager vi har ført

Styrelsen for Patientklager udtrykker kritik af lægevagten og hospital i forbindelse med chefredaktørs død.

Arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for bygningssnedkers tilskadekomst på arbejdet

Arbejdsskadeansvarssag – udmåling

Chefredaktørs død som følge af manglende behandling var en patientskade.

Feriepenge var uberettiget udbetalt og skulle tilbagebetales til Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsgiver havde ikke tilrettelagt arbejde på et tag sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig

Stilladsfirma var ansvarlig for stilladsmontørs fald fra stillads

Også på Grønland skal der glatførebekæmpes

Arbejdsgiver ansvarlig for manglende effektive værnemidler

Følger efter trafikulykke ansås godtgjort

Erhvervsskole frifundet efter øjenskade

Busselskab ikke ansvarlig for chaufførs ulykke

Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition ændres 1. januar 2020 på baggrund af to højesteretsdomme, som ikke afspejlede Folketingets intentioner om at flere arbejdsskader skulle anerkendes

Ankenævnet for Patienterstatningen fik medhold i, at en skadelidt ikke havde krav på erstatning for erhvervsevnetab

Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag

Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på at ansatte i bl.a. Kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer PTSD

Arbejdsgiver ansvarlig for malers fald fra stige

Arbejdsgiver ansvar for stilladsarbejders skade efter væltning med truck

Østre Landsrets kendelse om værneting i Danmark for udenlandsk chaufførs krav mod udenlandsk arbejdsgiver

Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet